Domů / O nás

O nás

Společnost Labstock je dceřinnou společnotí firmy MERCI, s.r.o., která je tradičním ryze českým výrobcem laboratorního nábytku a digestoří a Vaším profesionálním partnerem v oblasti návrhů, realizace, vybavování a zásobování laboratoří a provozů laboratorním nábytkem, technologickými zařízeními a spotřebním materiálem. Naším klíčovým zaměřením jsou především oblasti vědy, výzkumu, průmyslu, zdravotnictví a školství. Na českém a slovenském trhu působíme již od roku 1993 a za dobu své existence jsme se vypracovali na současnou čelní pozici v oboru. SPolečnost Labstock se zaměřuje zejména na maloobchodní prodej laboratorního vybavení konečným spotřebitelům.

V rámci naší odbornosti a zaměření řešíme každoročně širokou škálu investičních projektů různého významu a velikosti, krom toho poskytujeme odborné prodejní služby více jak 3 000 zákazníkům nejen z České republiky, které kromě vlastního prodeje zahrnují i odbornou poradenskou a konzultační činnost. Tyto služby pro Vás zabezpečuje tým více jak devadesáti zkušených pracovníků se znalostmi a zkušenostmi v širokém spektru oborů a činností. Nedílnou součástí nabídky je i autorizovaná servisní podpora a to nejen k dodávaným zařízením a technologiím. Základem naší úspěšné činnosti společnosti je především komplexní přístup k problematice laboratorních interiérů a vybavení, které zahrnuje soulad stavebních a napojovacích dispozic, laboratorního nábytku a digestoří, instalovaných technologií, personálních požadavků a provozního materiálu. Nedílnou součástí je i vyhodnocení materiálových a personálních cest, pracovních metodik a tvorba provozních řádů pracovišť, stejně jako ekonomika a efektivita jejich provozu.

Naše vlastní výroba speciálního laboratorního nábytku, kovových digestoří a médiových stěn sahá do roku 1997 a v roce 2004 jsme zahájili výrobu ve vlastním moderním výrobním závodě na okraji Brna nedaleko mezinárodního letiště. V současnosti disponujeme vlastním technologickým a vývojovým oddělením, jehož úkolem je kromě přípravy výroby i oblast vývoje a výzkumu. Hlavním cílem této činnosti je zdokonalování vlastních modelových řad a uvádění nových výrobků na trh, které odpovídají dnešním vysokým nárokům pro práci v nejrůznějších typech laboratoří a vytvoření základních předpokladů pro moderní, bezpečné a energeticky efektivní pracoviště.

Nedílnou součástí úspěšné vývojové činnosti je spolupráce s řadou renomovaných státních i soukromých vědeckých institucí. Mezi inovativní produkty výzkumu a vývoje z oblasti hi-tech patří zejména inteligentní elektronicky řízená laboratorní digestoř a unikátně řešená závěsná médiová stěna, tak jako použití nových deskových materiálů s výrazně vyššími užitnými vlastnostmi včetně v tuzemsku výjimečného způsobu hranění dřevotřískových desek s vysokou rezistencí proti vlhkosti. S našimi obchodními a výrobními aktivitami úzce souvisí i plánovité budování nezbytného zázemí společnosti, které zahrnuje vedle sítě oblastních kanceláří především již jmenovaný výrobní závod se strojním výrobním zařízením evropské úrovně.

Součástí zázemí je dále moderní logistický areál, kancelářské zázemí a rozsáhlé školicí středisko pro zaměstnance firmy. Pro zabezpečení záruční a pozáruční podpory našich dodávek a služeb disponujeme dvěma plně vybavenými servisními středisky v Praze a Brně. Materiálně technické zázemí spolu se systémem školení zaměstnanců je zárukou kvality naší produkce, servisu a profesionálního přístupu k zákazníkovi. Vysoce profesionální přístup a komplexní pojetí problematiky vybavení laboratorních interiérů a dodávek zařízení dosvědčují i námi úspěšně realizované projekty jak na českém a slovenském trhu, tak i na trzích zahraničních. Mezi tyto projekty patří například pavilony kampusu Masarykovy univerzity v Brně, kampus Univerzity v Pardubicích, Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí v univerzitním kampusu Masarykovy univerzity v Brně, laboratoře 1.LF Univerzity Karlovy v Praze, laboratoře Nemocnice Znojmo, laboratoře Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a IKEMu Praha, provozní a zkušební laboratoře společnosti Hill‘s Pet Nutrition, laboratoře centra Ústavu molekulární a translační medicíny LF UP, Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum, Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů v Olomouci, Dostavba Teoretických ústavů LF UP Olomouc, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně. Mezi výjimečné reference patří realizace provozních laboratoří Jaderné elektrárny Jaslovské Bohunice a Jaderné elektrárny Mochovce, laboratorní provoz Sladoven Soufflet v Bukurešti, laboratoře závodu firmy Novartis v Bangladéši, Národního Tkáňového Centra v Brně nebo realizace na Univerzitě Sorbonna v Paříži, laboratoře CESEB Masarykovy univerzity v Brně, komplexní dodávka nábytku a digestoří pro kampus univerzity ve Vilniusu, univerzitní klinika v Kaunasu, komplexní dodávka interiérů areálu Biomedicínského centra univerzity Karlovy v Plzni, Středoevropský technologický institut CEITEC Masarykovy univerzity v Brně a řada dalších projektů.